Friday, September 30

Ave! Morituri te salutant!

Anni kuulemma kärsii kaksi, joskus neljäkin tällaista flunssaa vuodessa.

Minä en kestäisi.

Tekisi mieleni antaa graafisia kuvauksia tästä limahelvetistä, mutta en viitsi. Itsesääli ei ole niin hehkeää luettavaa. Olen maannut sohvan pohjalla viisi päivää enkä ole kyennyt osallistumaan yhdellekään oppitunnille. Tänään, kun velvollisuudentunnosta raahauduin sellotunnille, sain kuulla että opettajalla on keuhkoputkentulehdus ja sairaslomaa.

Paskat.

Tuesday, September 27

lakikritiikkiä

Pari päivää uutispimennossa, ja saan kuulla että minutkin on masinoitu. Itse asiassa on aivan mahdollista, että kansanedustajille omin käsin naputtelemani sähköpostit on generoitu keskitetysti.

Nyt alkaa nyppiä aivan tosissaan. Eikä pelkästään siksi, että muusikkojen liiton sivun pääkirjoitus on uskomatonta soopaa.

Arvoisat kansanedustajat ja mediayhtiöiden palkatut bloginseuraajat: minua ei ole masinoitu. Se on totta, etten olisi itse huomannut ongelmia - kun en vietä iltojani lukien vaikeaselkoista lakitekstiä huvikseni - mutta kun ne minulle osoitettiin niin luin ihan itse lisää. Suutuin ihan itse. Minulla on siihen täysi oikeus, olenhan paitsi kuluttaja, myös tulevalta ammatiltani muusikko itsekin. Palautettani ei ole generoinut pahojen MikroBittiBlogaajien kritiikinsuoltokone.

Toisin kuin lakia puolustavalla puolella, olen ollut koko ajan tietoinen siitä, missä minun nimeäni käytetään ja minkälaisen tekstin alle se on laitettu. Se on enemmän kuin mitä vastapuolella voidaan sanoa.

Poistakaa malka omasta silmästänne ennen kuin lähdette tökkimään toisten näköelimiä nakkisormillanne.
Lista ehdotetun uuden tekijänoikeuslain (HE 28/2004) epäkohdista (listaa saa lainata, muokata ja levittää eteenpäin, copyleft):

1. Lain 50 § sallii varmuuskopioinnin mutta kieltää varmuuskopiointiin vaadittujen ohjelmien hallussapidon

2. Koko laki on niin sekava että sekä edellämainitun että useiden muiden pykälien kohdalla ei voida olla varmoja oikeasta tulkinnasta. On epäselvää tietävätkö edes lain laatijat mitä lakitekstissä tarkoitetaan. Yksi lain tulkinta on luettavissa osoitteessa http://www.effi.org/tekijanoikeus-faq.html.

Lakia laatimassa ollut Opetusministeriö antoi 13.9.2005 julkisuuteen tulkinnan, joka 21.9.2005 todettiin vääräksi ja korvattiin uudella. Lakia valmistellut ministeriö ei siis itsekään kykene tulkitsemaan omaa tekstiään.

3. Laki kieltää laillisesti hankitun materiaalin muokkauksen laillisen käytön helpottamiseksi (esim. kopiosuojatun CD:n sisällön muuttaminen mp3-tiedostomuotoon mp3-soitinkäyttöä varten). Tästäkään emme voi olla varmoja; ks. kohta 2.

4. Laki kieltää tekijänoikeuksien alaisen ohjelmien ja tietokantojen välivarastoinnin, tehden minkä tahansa operaattorin proxy-palvelimista helposti laittomia ja siten hidastamalla tavallista nettisurffausta entisestään. http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/effi.txt

5. Lain 19 § kieltää ETA-alueen ulkopuolelta tuotujen tallenteiden jälleenmyynnin jos niitä ei ole julkaistu ETA-maissa, kriminalisoiden useita ammatinharjoittajaliikkeitä jotka myyvät tuotteita joita tuskin tullaan koskaan julkaisemaan Euroopassa. Tästä aiheutuu sekä vahinkoa kuluttajalle että työllisyysasteen ja verotulojen laskua liikkeenharjoittajien lopettaessa toimintansa. Lisäksi kyseessä on selkeä elinkeinovapauden rajoitus, mitä ei pidä hyväksyä.

6. Laki ei ole poistamassa kasettimaksuja (vaikka käytännössä kieltää varmuuskopioinnin tehden korvauksen tarpeettomaksi): sen sijaan se on lisäämässä maksua esim. kiintolevyille kapasiteetin mukaan. Tämä heikentäisi Suomen tietoteknistä kilpailukykyä koska yrityksillä ja erityisesti yksityishenkilöillä ei välttämättä ole varaa investoida riittävään tallennuskapasiteettiin kasvavien datamäärien myötä.

7. 48 §: Radio- tai televisiolähetystä ei lähettäjäyrityksen suostumuksetta saa lähettää edelleen tai tallentaa laitteelle, jonka avulla se voidaan toisintaa. Ilman suostumusta ei televisiolähetystä myöskään saa toisintaa tiloissa, joihin yleisöllä on pääsy maksua vastaan. Tallennettua lähetystä ei lähettäjäyrityksen suostumuksetta saa kopioida, lähettää uudelleen eikä levittää yleisön keskuuteen ennen kuin 50 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona ensimmäinen lähettäminen tapahtui.

Voidaan siis tulkita, että VHS-nauhurit ovat laittomia ellei niitä käytetä vain ja ainoastaan itsetehdyn materiaalin katseluun ja muokkaukseen.

8. Lain 50 b § kuudes artikla kieltää teknisistä salauksista keskustelemisen "organisoidusti". Muotoilu on huolestuttavan epäselvä ja kohta vaikuttaa olevan täysin sananvapauden vastainen.

9. Lain 50 §:ssä kielletään sähköisten hallintatietojen poistaminen, mikä vaikeuttaa/kieltää sähköisen materiaalin muuttamista tiedostomuodosta toiseen. Tämä voi ankaran tulkinnan mukaan tarkoittaa sitä, että tiedostoa ei saa muuttaa tiedostomuodosta toiseen.

10. Lain 11 § mukaan kopioinnin estävää teknistä suojausta ei saa kiertää tai murtaa, jotta voisi valmistaa kopion teoksesta. Jos suojauksen kuitenkin kiertää ja valmistaa kopion yksityistä käyttöään varten, ei henkilön kuitenkaan tulkita syyllistyneen rikokseen, eikä häntä rangaista tekijänoikeusrikkomuksesta. Henkilö voi kuitenkin joutua korvaus- ja hyvitysvelvolliseksi, jos teko tulee ilmi ja oikeudenhaltijan tietoisuuteen.

Henkilö ei siis syyllisty mihinkään rikokseen mutta joutuu silti maksamaan vahingonkorvauksia.

11. Laki kieltää kopiointisuojausten kiertämisen. Tämä kannustaa mediayhtiöitä lisäämään kopiointisuojauksia kaikkiin tuotteisiinsa jos se vain on mahdollista. Tästä seuraa kuluttajille turhaa vaivaa ja mielipahaa, sillä kaikki kopiosuojaustekniikat eivät ole yhteensopivia kaikkien toistolaitteiden kanssa, jolloin kuluttajan ostama tuote ei välttämättä toimi käytettäessä.

12. Laki kieltää levykuvien (CD-image) tekemisen mikä vähentää tuottavuutta, sillä Mikko Mikrotuella on oltava aina mukanaan nippu asennus-cd:itä sen sijaan että levykuva olisi kätevästi verkkoasemalla.

13. Lain mukaan internet-lataukseen liittyy myös ns. laillisen lähteen vaatimus, eli tietoa saa ladata internetistä vain jos se on laitettu sinne oikeuksienhaltijan luvalla. Asiasta kysyttäessä lain laatijat totesivat tämän miltei mahdottomaksi valvoa, joten lain tällä osalla ei ole käytännössä mitään virkaa. Pahimmassa tapauksessa tämä vaatimus voisi johtaa siihen, että kaikkinainen internetin käyttö loppuisi kokonaan, sillä on mahdotonta tietää reaaliaikaisesti pitävätkö esimerkiksi jollakin sivulla olevat copyright-tiedot paikkaansa vai eivät.

14. Laki tekee internet-palveluntarjoajat vastuullisiksi heidän verkoissaan liikkuvasta rikollisesta datasta. Ainoa tapa valvoa lakia olisi seuloa kaikki sisään tuleva liikenne.

Jos omalla rehelliseti ansaitsemallaan rahalla maksaa itselleen internet-yhteyden ja päättää sitten käydä vaikka laillisilla aikuisviihdesivuilla, näkyisi se operaattorin lokeissa reaaliaikaisesti. Sitä, kuinka pitkään lokeja saisi/tulisi säilyttää, ei lue missään. Jos operaattorin kone esimerkiksi saisi virustartunnan tai joutuisi tietomurron kohteeksi, voisivat hyvinkin yksityiset tiedot levitä verkkoon, mistä alati kehittyvät hakukoneet ne ennen pitkää indeksoisivat.

Lisäksi voidaan sanoa että operaattorin tekeminen vastuulliseksi asiakkaan dataliikenteestä on suoraan verrannollinen tilanteeseen jossa rikoksen tekevä henkilö matkustaa rikospaikalle linja-autolla ja myöhemmin bussiyhtiötä syytetään avunannosta rikokseen. Lain tuoma muutos on sama kuin jos kirjesalaisuudesta luovuttaisiin ja kaikki kirjeet tarkastettaisiin manuaalisesti vain koska joku voi teoriassa lähettää jauhekirjeen.

15. Lain mukaan tekijänoikeuksien omistajia edustava taho voi yksinkertaisella ja nopealla hakemusmenettelyllä (tuomioistuimelle esitetty hakemus) vaatia kenen tahansa internet-yhteyden hankkineen ihmisen kaikkia henkilötietoja ja internet-yhteyden katkaisemista väittämällä, että henkilö on syyllistynyt laittomaan tiedostojen levitykseen tai muihin laittomuuksiin. Koska lakiin ei ole - muista pakkokeinolaeista poiketen - kirjattu riittävän tiukkoja vaatimuksia em. pakkokeinojen toimeenpanolle, olisi hakemuksen läpimeno läpihuutojuttu. Lisäksi pakkokeinojen kohteelle ei tarvitse kertoa asiasta etukäteen.

Riittävän tiukkojen vaatimuksien puuttuminen voi johtaa tilanteeseen jossa esimerkiksi Teosto hakee jonkun kansalaisen internet-yhteyden katkaisua johtuen siitä että tämä kansalainen on esittänyt internetin keskustelualueella kritiikkiä Teoston toiminnasta. Laki siis mahdollistaa eriävien mielipiteiden sensuroimisen ja näinollen sananvapauden loukkaamisen. Se, että mielipiteiden sensuuri olisi osittaista ja väliaikaista ei laista hyväksyttävää tee.

16. Lakia ollaan säätämässä jotta Suomi täyttäisi EU:n direktiivin vaatimukset. Tässä direktiivissä on jonkin verran liikkumavaraa jotta eri EU-maat voisivat toteuttaa direktiivin vaatimukset parhaaksi katsomallaan tavalla. Hallituksen esityksessä tämä liikkumavara on jätetty huomiotta ja kuluttajien oikeuksia on leikattu raskaimman mukaan. Lähtökohtaisesti lakien tulisi vaikuttaa ihmisten elämään pienimmässä tarvittavassa määrin.

17. Laki kriminalisoisi "vuodettujen" asiakirjojen journalistisen käytön

18. Lakiehdotus pohjautuu EU:n direktiiviin. On kuitenkin epäselvää, mitä direktiivissä tarkalleen ottaen vaaditaan ja mitä ei. Vuonna 2002 annetussa samaan direktiiviin pohjautuneessa hallituksen esityksessä (HE 177/2002 vp) ei useita nyt kiistanalaisiksi nousseita kohtia ollut. Mikäli kyseessä olevat kohdat ovat myös direktiivissä, olisi edellisen hallituksen esitys ollut lainvastainen. Kansanedustaja Jan Vapaavuori on kommentoinut asiaa: "Ottaen huomioon, että edellinenkin hallitus oli hyvin laajapohjainen, ja se hyväksyi silloisen esityksen yksimielisesti, on selvää, että direktiivin tulkinta on vähintään kyseenalainen."

Lisäksi listan kohdissa 5,7 ja 8 luetellut pykälät loukkaavat ainakin seuraavia kohtia:

-Suomen vuoden 2000 perustuslain 12§
-YK:n vuoden 1948 yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen artikla XIX.


Molemmat nämä pykälät samasanaisesti takaavat sananvapauden myös vastaanottavassa mielessä, ja YK:n julistuksessa se selitetään jopa riippumattomaksi kaikista maantieteellisistä rajoista. Kun tämä laki rikkoo edellä mainittuja pykäliä vastaan, se rikkoo sekä kansalais- että ihmisoikeuksia. Verbi rikkoa kuuluu tässä indikatiivimuotoon (varmasti) eikä konditionaalimuotoon (jos).

-Rooman sopimus

ETA-alueen ulkopuolelta tuotavien painotuotteiden jälleenmyyntikielto on tarjouskartellin perustamista EU/ETA-alueelle, mikä on Rooman sopimuksen takaaman tavaroiden, palvelusten, työvoiman ja pääoman vapaan liikkeen vastaista.

Huomautus: jos jokin kohta ylläolevassa listassa on virheellinen, ei se tarkoita että koko lista olisi virheellinen.

Tämän listan edellinen versio on kommenttien joukossa osoitteessa http://www.mbnet.fi/net.nyt/juttu.aspx?id=838#J838. Tähän siirrettäessä sen sisältöä on muokattu korjaamalla kielioppia ja muutamia sanamuotoja, kuitenkin varsinaiseen sisältöön puuttumatta.

Lisätietoja asiasta: http://www.effi.org/tekijanoikeus-faq.html

rutto

Laita mukiin kolmannes kaupan mustaherukkamehutiivistettä ja kaksi kolmannesta kiehuvaa vettä. Lisää kaksi lusikallista hunajaa, parikymmentä tippaa auringonhattu-uutetta ja niin paljon carmolistippoja kuin uskot kestäväsi kerralla - kuitenkin vähintään viisitoista / mukillinen. Juo.

Toista 5-8 kertaa vuorokaudessa.

Monday, September 26

vastaus

Eleanor kommentoi edellistä. Osittain hän on aivan oikeassa: on ihan totta, että jos ei ole kirjattu nettisivulle ettei laulukirjoja käytetä, niin eivät tapahtumanjärjestäjät voi tietää että musiikkimestari on aikoinaan tehnyt asiasta päätöksen.

Vaan toisaalta voisi kuvitella että seurassa, jossa kaupan bambulyhtyjäkään ei haluttu käyttää öljysäiliöiden kierrekorkkien vuoksi, saatettaisiin vähän pysähtyä miettimään ennen kuin tuodaan juhlaan jotain niin selkeän ja täydellisen epäaikakautista kuin laulukirjat.

Monissa muissa asioissa on hyväksytty se, että jos esineen ulkonäkö vastaa aikakautista niin se sallitaan: huolella naamioitu ilmapatja kelpaa nukkuma-alustaksi siinä missä hirventaljakin. Koristeellinen fontti ei kuitenkaan riitä naamioimaan laulukirjaa. Mikään ei riitä naamioimaan niitä; viimeistään käyttö paljastaa tilanteen ja pahentaa entisestään ongelmaa, jonka monistenivaskoilla yritetään korjata.

Jos Soinnunkantajain killan jäsenet olisivat lukeneet tapahtumainfot huolella, olisi joku saattanut huomata tiedot laulukirja-aikeista jo aiemminkin. Vaan kukaan meistä ei tullut edes ajatelleeksi että niitä ollaan tuomassa. Killan täytyy selvästi potkia itseään hiukan persuuksiin.

Tulevassa konventissa on luvassa koulutusta myös musiikin puolella. Ehkä se parantaa tilannetta.

Sunday, September 25

Tulijuhlassa

Pitkästä aikaa kävin leikkimässä keskiaikaleikkejä. Tulijuhla oli aika mukava. Ehkä nyt jaksaisi osallistua vähän aktiivisemmin.

Ei se täyttä auvoa kyllä ollut. Menin rentoutumaan, soittamaan sekä tapaamaan kavereita ja päädyin keskelle kiistaa siitä, voiko ihmisille jakaa laulujen sanoja monistettuina paperinivaskoina. Se on se koristeellinen fontti ja kiva kehys sivun ympärillä, niin kyllähän nuottikirja sitten on period.

Arvatkaa, mitä mieltä olen.

Saturday, September 17

videoita

Raahasin Helsinkiin tavaraa selkä vääränä. Kissat tarvitsevat ruokaa, minä vaatteita. Tulijuhlaa varten on oltava keskiaikakoltut, nukkumakamat ja ruokailuvälineet. Säkkipilli, kun kerran tunnille on tultu. Jouhikko, kun se pitää ottaa tulijuhlaan. Sello, kun pitää harjoitella. Otan senkin tulijuhlaan, kun ei satu komerosta gambaakaan löytymään.

Mutsin ja pikkuveljen kone on turvoksissaan spywarea. Hankala käyttää. Vaan mitä siitä; käytin silti tuntikausia kaivellen esiin hyvää musiikkia.


via TVfolk.net

Thursday, September 15

tänään ei tapahdu mitään

Tylsää.

Vääntelin rautalangasta ympyrän ja laitoin muratin kasvamaan sitä pitkin. Ostin kaupasta ruukkuja ja istutin Virtaskalta saamani taimet. Nyt on ikkunanalus täynnä kasveja. Ostin peikonlehdenkin, vaikka se on myrkyllinen. Aiemmin luulin, ettei pidä ostaa myrkyllisiä huonekasveja jos on kissoja. Olin väärässä; kissat raatelevat ne vaarattomat elinkelvottomiksi parissa päivässä mutta jättävät myrkylliset rauhaan.

Ei tule tästä mitään. Menen Annin luokse katsomaan telkkaria.

Friday, September 9

kansalaisaktivismia

Monet muut ovat jo kirjoittaneet tekijänoikeuslain uudistuksesta minua paremmin, joten tyydyn vain laittamaan muutaman linkin.

Kirjoita kansanedustajalle. Eivät ne pure.

Wednesday, September 7

lajivalintaa

Kodinhoitokykyni unohtuivat matkan varrelle. Kämppä on pölyinen ja jokainen taso täynnä tavaraa. En ole tiskannut kertaakaan heinäkuun jälkeen. Virtaskalta saamani taimet asuvat kastelukannussa kun en ole jaksanut istuttaa niitä ruukkuihin.

Väsyttää.

Ainoa merkki aktiivisuudesta oli maili jonka sain tehtailtua kokkolalaisen aikidoseuran tiedottajalle. Yritän saada jotain kuvaa hinnoista; voisi ryhtyä treenaamaan. Lähin Bujinkan Budo Taijutsun dojo on Oulussa - sinne en ryhdy kulkemaan. Ei siis auta kuin vaihtaa lajia.

Kokkolan vaihtoehdoista aikido tuntuu parhaalta. Karateseuroja on ties kuinka monta, lisäksi löytyy kai capoeiraa, kickboxingia, judoa, ju-jutsua, han moo do:ta ja kendoa.

Onhan siinä capoeirassa tietty houkutus, mutta en taida viitsiä. Ja kendo voisi olla mielenkiintoista - vaan liiallinen pistelaskun painotus käy minulla hermoon. En vielä tiedä kuinka vahvasti paikallinen aikidoseura painottaa kilpailua; bujinkanin paras puoli oli muodollisen kilpailutoiminnan täydellinen puuttuminen.

Ehdottoman hyvä puoli liikunnassa on se, että saan pari ovaria siitäkin. Ei niin, että niistä olisi mikään puute, mutta muutama ylimääräinen ei koskaan haittaa.

Monday, September 5

muuttokauhu

Säästän vukrassa 150€ kuukaudessa. Saan Hesarin, telkkariluvan ja puoli-ilmaisen netin luontaisetuna. Yhteisistä leffailloista on tosi lyhyt matka omaan sänkyyn.

Mutta se itse muuttaminen. Se kauhistuttaa.